11.11.2020

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Julian Tuwim, „Ojczyzna”

Ojczyzną   moją  jest Bóg,

Duch, Syn i Ojciec wszechświata.

Na każdej z moich dróg

Ku Niemu dusza ulata. Ojczyzną moją jest łan,

Łan Polski, prostej, serdecznej,

Niech mi pozwoli Pan

W nim znaleźć spoczynek wieczny.

Ojczyzną moją jest dom,

Kochany dom rodzicielski,

Przytułek cichym snom

Młodości sielskiej – anielskiej.

Patrzę, strudzony śród dróg,

W oczu twych błękit przeczysty,

I jest w nim wszystko: i Bóg,

I Polska, i dom ojczysty.