1.04.2020

15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

W przededniu 15. rocznicy śmierci  św. Jana Pawła II pragniemy w tym trudnym czasie zawierzyć Jego opiece nasz naród i cały świat. W szczerej i głębokiej modlitwie uciekajmy się do Niego, aby wyprosił potrzebne łaski dla naszej ojczyzny u Boga, który jest w Niebie.

Podczas dzisiejszej audiencji z biblioteki Pałacu Apostolskiego papież Franciszek szczególnie zwrócił się do Polaków z prośbą, aby 2 kwietnia w 15. rocznicę śmierci papieża Polaka zawierzyć siebie Miłosierdziu Bożemu i Jego wstawiennictwu. Powiedział: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Bracia i siostry, współczesny człowiek dostrzega znaki śmierci, które na horyzoncie cywilizacji stały się bardziej obecne. Coraz bardziej żyje w lęku, zagrożony w samym rdzeniu swojej egzystencji. Gdy będzie wam trudno, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi: wiedzcie, że nie jesteście sami. On wam towarzyszy i nigdy nie zawodzi. W tych trudnych dniach, które przeżywamy, zachęcam was do zawierzenia siebie Bożemu Miłosierdziu i wstawiennictwu św. Jana Pawła, w przededniu 15. rocznicy jego śmierci. Z serca wam błogosławię.

Pamiętajmy – nie jesteśmy sami. Jest z nami Chrystus. Nie traćmy wiary, ufności i nadziei. Czerpmy siłę z Krzyża, na którym z miłości do człowieka Swoje życie oddał Chrystus. On jest naszą siłą i mocą. Trwajmy przy Nim tak jak Jego najukochańsza Matka, która ogarnia każdego z nas Swoją opieką i miłością.

W tych ostatnich dniach Wielkiego Postu zatroszczmy się o poprawę naszych relacji z Bogiem, oddajmy Mu nasze cierpienie spowodowane epidemią koronawirusa, tą troskę i bojaźń o naszych najbliższych oraz przyjaciół, a także trudności z jakimi musimy borykać się każdego dnia, wyrażając jednocześnie wdzięczność za dobro i łaski jakimi raczy nas darzyć.

Módlmy się słowami, które wybrzmiały 25 marca br. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”