16.07.2014

18 wrzesień – wspomnienie św. Stanisława Kostki – patrona naszej parafii

Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie pod koniec grudnia 1550 roku, zmarł mając niespełna 18 lat w 1568 roku w Rzymie. Pochodził z majętnej, arystokratycznej i wykształconej rodziny. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich, którzy mięli siedmioro dzieci. Rodzice Stanisława na piedestale stawiali wykształcenie jako receptę zapewniającą odpowiednie warunki egzystencjalne. Do 14 roku życia Stanisław nauki pobierał w domu rodzinnym. Następnie wraz ze swoim bratem Pawłem, został zapisany do prestiżowej szkoły jezuickiej we Wiedniu. Stanisław od najmłodszych lat wyróżniał się na tle rodzeństwa pobożnością i gorliwością w modlitwie, szczególnie oddawał się adoracji Najświętszego Sakramentu oraz swoje życie powierzył w ręce Matki Bożej. Pomimo nacisku ze strony rodziców podkreślających ważność posiadania wykształcenia, Stanisławowi towarzyszyła maksyma Ad maiora natus sum oznaczająca: Do wyższych rzeczy jestem stworzony, która potwierdza ważność wartości duchowych w życiu młodzieńca.

Stanislaw_KostkaW grudniu 1565 roku Stanisław ciężko zachorował. Nie mogąc przyjąć Komunii Świętej ze względu na zakaz wpuszczenia kapłana do mieszkania, w którym przebywał objawiła się jemu św. Barbara patronka dobrej śmierci oraz Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Dzięki Niej doznał cudu uzdrowienia i został powołany do życia w Towarzystwie Jezusowym. Jezuici bez pozwolenia rodziców nie przyjmowali kandydatów chcących wstąpić do zakonu. Stanisław nie mógł liczyć na przychylność najbliższych, więc postanowił uciec. Na krótki czas wstąpił do zakonu w Dylindze. 28 października 1567 roku wraz z młodszymi zakonnikami za pośrednictwem św. Piotra Kanizjusza wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. Do fundamentalnych zajęć nowicjatu należała: modlitwa, praca umysłowa i fizyczna, posługa w domach i szpitalach, dyskusje na tematy dotyczące życia wewnętrznego towarzystwa i spraw kościelnych. W pierwszych miesiącach 1568 roku Stanisław złożył śluby zakonne. W sierpniu tego samego roku zachorował na malarię. Zmarł w wigilię Święta Wniebowzięcia Matki Bożej. Dwa lata po śmierci zakonnika, otwarto jego grób, odkrywając jednocześnie, że jego ciało nie uległo rozkładowi.

W 1602 roku został beatyfikowany przez papieża Pawła V i kanonizowany w 1726 roku przez papieża Benedykta XIII. Szczególnie św. Stanisława Kostkę wspominał św. Jan Paweł II, dla którego młody zakonnik był wzorem w czasach młodości za ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity, a jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dzieciątko Jezus, które trzyma na rękach oraz laska pielgrzyma i różaniec.

Św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży. W swojej krótkiej ale heroicznej młodości porzucił wartości materialne, powierzając swoje życie Panu Bogu i Matce Boskiej.

Uroczystość Odpustowa ku czci św. Stanisława Kostki patrona naszej parafii odbędzie się 21 września br. w niedzielę w kościele parafialnym w Słonowicach o godzinie 13:00. Eucharystii będzie przewodniczył ks. dr Tadeusz Ceynowa.