23.07.2014

60 JUBILEUSZ KOŁA ŁOWIECKIEGO „LEŚNA POLANA”

W sobotę 20 września br. 60 jubileusz obchodziło Koło Łowieckie „Leśna Polana” ze Sławna. Eucharystię dziękczynną sprawował ks. Krzysztof Łachut w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tychowie w intencji wszystkich myśliwych i leśników z koła „Leśna Polana” oraz polecając Panu Bogu tych, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Łowów”.

Słowo skierowane do wiernych głównie nawiązywało do postaci św. Huberta patrona myśliwych i leśników. Legenda głosi, że Hubert był lekkoduchem prowadzącym hulaszcze i swobodne życie. Pasja do polowania i łowiectwa, którą zaraził się od ojca koncentrowała się głównie na chęci zabijania zwierząt. W Wielki Piątek życie zapalonego myśliwego zmieniło się poprzez objawienie się jemu białego i dorodnego jelenia (symbolizującego Chrystusa), w którego rozłożystym porożu rozjaśniał gorejący krzyż. Hubert miał usłyszeć głoś samego Pana Boga nawołujący go do zerwania z krwawą pasją oraz pogaństwem, powołując go do służby bożej. Myśliwy zgodnie z nakazem udał się do biskupa Lamberta, gdzie zajął się studiowaniem wiedzy kanonicznej i działalnością misjonarską. Po śmierci swego nauczyciela z rąk papieża Sergiusza przyjął święcenia biskupie, na mocy których zaangażował się w głoszenie słowa bożego, sprowadzania niewiernych na drogę wiary gromadząc i jednocząc ludzi dla wiary w Chrystusa. Wyjątkowość postaci św. Huberta odwołuje się do jego umiejętności uzdrawiania za pomocą niebiańskiej stuły chorych ludzi i zwierząt. Jego atrybutem jest albinos z jarzącym się krzyżem pomiędzy tykami wieńca.

Warto wspomnieć o symbolice jelenia, która swe źródło ma w Starym Testamencie. W Pieśni nad Pieśniami „idący skacząc po górach, przeskakując pagórki podobny jest miły mój sarnie i jeleniowi” zapowiada przyjście Mesjasza – Chrystusa. Z kolei w Starym Przymierzu słowa psalmu: „jak pragnie jeleń do źródeł wodnych – tak pragnie dusza moja Ciebie” – jeleń symbolizuje ludzką duszę pragnącą oczyścić się z grzechów.