13.12.2015

Adwent – radosny czas oczekiwania na przyjście Jezusa

Trwa Adwent, okres radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Dziś w Kościele obchodzimy III niedzielę adwentu, określoną jako Niedzielę Radości – Gaudete.

Czterotygodniowy czas adwentu bogaty jest w symbolikę. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus” i oznacza przyjście. Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty, czyli msza święta sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na narodziny Zbawiciela. Światełko w ciemnościach jest wyrazem oczekiwania i bacznego czuwania na przyjście Mesjasza. Adwent jest również czasem modlitwy, pokuty i jałmużny. Uczestniczące w Roratach dzieci na przygotowanych przez siebie sercach wypełniają i dzielą się swoimi dobrymi uczynkami. Odbywające się rekolekcje oraz spowiedź święta mają lepiej przygotować wiernych do Bożego Narodzenia oraz zachęcić do przemiany postępowania i życia. Na ołtarzach kościołów ustawiane są wieńce adwentowe z czterema świecami, które symbolizują cztery niedziele adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Zapalana jest również roratka – świeca symbolizująca Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa. Kolorem szat liturgicznych w tym okresie jest kolor fioletowy, powstały z błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne. Kolor fioletowy oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych: pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia.