Archiwa autora: Digitalcreation

5.03.2023

Nie zmarnujmy czasu łaski

W pierwszą niedzielę miesiąca tradycyjnie w naszej parafii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo miało charakter dziękczynno-błagalny. Dziękczynny za dar Eucharystii a błagalny o rozpalenie na nowo w sercach płomienia wiary.

W modlitwie dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii oraz za dar niedzieli jako siódmego dnia, w którym Bóg po stworzeniu świata odpoczywał. To On ofiarował nam …

zobacz więcej
26.02.2023

„Nie samym chlebem żyje człowiek ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”

W I Niedzielę Wielkiego Postu wydarzenia opisane przez św. Marka Ewangelistę nawiązują do symbolicznego gestu jaki miał miejsce w Środę Popielcową rozpoczynającą okres Wielkiego Postu. Kapłan przez akt posypania głów popiołem z wypowiadanymi słowami „prochem jesteś i w proch się obrócisz” przypomniał nam, że nie „samym chlebem żyje człowiek”. Te słowa wypowiedział Pan …

zobacz więcej
22.02.2023

Środa Popielcowa

Środą Popielcową rozpoczynamy w Kościele Święty czas – czas Wielkiego Postu. Zatrzymujemy się przy krzyżu szczególnym znaku Boskiej męki i śmierci. Będziemy towarzyszyć Jezusowi w Drodze Krzyżowej, a śpiew Gorzkich Żali wprowadzi nas w przepaść Jezusowej męki i Jezusowego cierpienia. Te wszystkie znaki zaprowadzą nas do wielkiej radości …

zobacz więcej
3.10.2022

„Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego”

W XXVII Niedzielę Zwykłą Słowo Boże pragnie w nas na nowo rozpalić charyzmat wiary. Rutyna, w którą niekiedy popadamy może przyczynić się do zobojętnienia i utraty pragnienia budowania relacji z Bogiem. Na pomoc przychodzi nam Słowo Boże mające za zadanie pomóc nam trwać w miłości, prawości i sprawiedliwości, które są gwarantem osiągnięcia …

zobacz więcej
2.03.2022

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”

Środą Popielcową w Kościele rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Kapłan podczas Eucharystii posypie nasze głowy popiołem wypowiadając słowa: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Ten pokutny akt ma nam uświadomić, że zmierzamy nieustannie w ziemskiej pielgrzymce do Domu Ojca. Okres Wielkiego …

zobacz więcej
7.02.2022

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”

W V Niedzielę Zwykłą Liturgia Słowa nawiązuje do ludzkiej słabości, ludzkich ograniczeń oraz ludzkiej grzeszności. Czytania oraz Ewangelia  przedstawiają trzy postawy opisujące ludzką niemoc. Pierwsza postawa to postawa Izajasza, który mówi o sobie „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach”. Izajasz …

zobacz więcej
2.02.2022

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej

Kiedy świat tonie w ciemności grzechu
Tyś nam ostoją pośród zawiei
Ty jak jutrzenka oświetlasz drogę
Prowadzisz do Syna światłem nadziei

2 lutego w Kościele obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego inaczej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej, które przypada zawsze na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu na pamiątkę …

zobacz więcej
31.01.2022

„Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność”

Fragment Ewangelii z IV Niedzieli Zwykłej jest kontynuacją rozważań z zeszłej niedzieli. Pan Jezus kiedy przyszedł do Nazaretu głosił wśród swojego ludu, że jest Mesjaszem i  przyszedł po to by zabawić lud. Jednak nie był zrozumiany przez tłum, który uniósł się gniewem wyrzucając Jezusa z miasta i wyprowadziwszy Go nad przepaść góry. Ta smutna scena przedstawiająca …

zobacz więcej
16.11.2021

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”

W przedostatnią niedzielę roku liturgicznego czytania mszalne nakreśliły obraz powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Czytanie z Księgi proroka Daniela oraz Ewangelia zwracają naszą uwagę, że wszyscy staniemy przed Sądem Bożym i zostaniemy poddani Bożemu wymiarowi sprawiedliwości. Dobre uczynki dokonane za życia Bóg nam wynagrodzi, natomiast za złe przyjdzie nam …

zobacz więcej