Archiwa autora: Digitalcreation

19.09.2023

Św. Stanisławie Kostko – patronie parafii – módl się za nami

18 września obchodziliśmy wspomnienie św. Stanisława Kostki. Był to szczególny dzień dla naszej parafii, ponieważ św. Stanisław Kostka oprócz tego, że jest patronem dzieci i młodzieży jest również patronem naszej wspólnoty parafialnej. W tym wyjątkowym dniu jeszcze bardziej prosiliśmy o wstawiennictwo naszego patrona.

Św. Stanisław Kostka był …

zobacz więcej
17.09.2023

„Matko pomóż nam pełnić wolę Syna”

18 oraz 19 września br. w Skrzatuszu odbył się Odpust Diecezjalny. U stóp Matki Bożej Bolesnej nazywanej Matką Miłości Zranionej i Matki Nadziei modlili się młodzi z naszej diecezji oraz dorośli z rodzinami. Był to wyjątkowy czas – czas uwielbienia i modlitwy, dziękczynienia i zawierzenia. Wierni zgromadzeni przy Matce Bolesnej dali …

zobacz więcej
10.09.2023

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8-10)

W XXIII Niedzielę Zwykłą Słowo Boże koncentruje się na sztuce upominania jako troski o dobro drugiego człowieka podyktowane miłością. W czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian wprost zostało zawarte pouczenie, że jedyny dług jaki mamy mieć wobec bliźniego to dług wzajemnej dobroci, miłości oraz szczerej pomocy. Nie ma ważniejszego …

zobacz więcej
30.07.2023

„Oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne”

Ewangeliczne przesłanie jakie odkrywamy w XVII Niedzielę Zwykłą koncentruje się na dwóch zagadnieniach: mądrości pokornej oraz skarbu jakie niesie za sobą Królestwo Boże. Ksiądz Proboszcz podczas kazania podkreślał znaczenie roztropnej mądrości opartej na fundamencie wiary oraz troski o Królestwo Niebieskie jako największego skarbu o jaki przyszło nam zabiegać …

zobacz więcej
23.07.2023

Ty jesteś wielki i czynisz cuda

XVI Niedziela Zwykła w naszej parafii to dzień szczególny. Uczestnicząc w najświętszej Ofierze umocniliśmy się Słowem Bożym, które tchnie w nas nadzieję i daje wewnętrzny pokój. Czytania oraz Psalm podkreślają ogromną dobroć Boga względem ludzi. Bóg jako dobry i sprawiedliwy władca troszczy się o każdego człowieka nawet jeśli …

zobacz więcej
9.07.2023

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom

W XIV Niedzielę Zwykłą wysłuchaliśmy przepięknego Słowa Bożego przepełnionego niezwykłą  radością dla pokrzepienia naszych dusz. Słowo Boże przypomniało nam o radości płynącej z objawiającego się w nas Królestwa Bożego. Uczestnicząc w Przenajświętszej Eucharystii nasyciliśmy się słowem pełnym radości, wesela, łagodności i pokory.

W Pierwszym Czytaniu z Księgi Proroka …

zobacz więcej
8.06.2023

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa poprzedza Niedziela Trójcy Przenajświętszej. Jest to największa i najbardziej niepowtarzalna tajemnica naszej wiary. Nie jesteśmy wstanie pojąć ludzkim umysłem tego, że jest jeden Bóg ale w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda Eucharystia rozpoczyna się od słów pochodzących z Drugiego Listu do Korynstian …

zobacz więcej
21.05.2023

Maj – miesiąc Maryjny

„Dziś gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma? Gdzie ma pójść jak nie do Matki, która ukojenie da…”

Słowa tej przepięknej pieśni w sposób szczególny wybrzmiewają w maju – miesiącu oddawania czci Matce Bożej. Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku bo to wtedy przyroda budzi się do życia, drzewa zachwycają zielonym …

zobacz więcej
16.04.2023

Jezu ufam Tobie

O Panie jak niezgłębione jest miłosierdzie Twoje. Obdarowujesz nas Swoją niepowtarzalną Miłością miłosierną. Uczysz nas jak mamy kochać i przebaczać.

W Niedzielę Miłosierdzia jeszcze bardziej chcemy zanurzać się w Twojej nieskalanej Miłości, pragniemy czerpać ze źródła miłosierdzia bo Ty Panie jesteś dobry i łaskawy. Bo Twoje miłosierdzie trwa na wieki. Jest to niezwykły …

zobacz więcej
10.04.2023

Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał

Po Wielkosobotniej ciszy nastąpiła wielka radość – Chrystus zmartwychwstał  prawdziwie zmartwychwstał. W naszych sercach rozbrzmiewa wesołe Alleluja bo Jezus pokonał śmierć. To On jest zwycięzcą piekła i szatana.

Oktawa Wielkiej Nocy pobudza w nas wyjątkową nadzieję i radość. Wierzymy, że życie się nie kończy a dopiero będzie miało swój początek. Jezus …

zobacz więcej