25.05.2015

Bierzmowanie 2015

24 maja 2015 roku młodzież z naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania – dojrzałości chrześcijańskiej. Istotą tego sakramentu jest mężne wyznawanie wiary, bronienie jej i życie według jej zasad poprzez działanie Ducha Świętego. Duch Święty czyni to przez siedem darów: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.

Mszy świętej przewodniczył ks. Infułat dr Antoni Kloska w intencji bierzmowanych i ich rodzin. Wraz z nim mszę św. koncelebrował ks. Prałat Marian Dziemianko – emeryt oraz ks. kanonik Wojciech Filimon dziekan dekanatu Sławno – proboszcz parafii w Sławsku. Obecni byli również ks. proboszcz kościoła Mariackiego w Sławnie ks. dr Leszek Szurek z wikariuszami: ks. Piotrem Błaszczakiem i ks. Dariuszem Stachulą.

Sakrament bierzmowania to sakrament wymagający osobistego zaangażowania do wzrastania w wierze. Ks. Infułat w swoim kazaniu do młodzieży wskazywał nieustannie na istotę przyjmowanego przez młodzież sakramentu, mówiąc „Ilekroć rozpoczyna się przygotowanie do tego sakramentu – bierzmowania sami możemy tego doświadczyć, że pojawiają się osoby, które ze zdziwieniem odkrywają, że jeszcze jest coś takiego, czego nie da się załatwić od ręki tylko samemu sobie na to zapracować”. Niezrozumienie sakramentu bierzmowania, do którego przygotowanie trwa trzy lata polega nie na samym zrozumieniu tego sakramentu ale również tego, co nazywamy wzrastaniem w wierze. Sakrament bierzmowania nie tylko jest sakramentem dojrzałości ale świadectwem przygotowania do niego, a przede wszystkim zrozumienia, aby pytanie o rozwój wiary nabrało odpowiedniego sensu i znaczenia w życiu młodych ludzi. Usytuowanie wiary w życiu młodego człowieka ma pomóc budować dojrzałość prawdziwie chrześcijańską do podejmowania racjonalnych decyzji. Sakrament bierzmowania ma uczyć i pomagać stawania się dojrzalszym, bogatym w wartości, które przekazuje Kościół. Ten sakrament jest sakramentem samego Boga, który przez Ducha Świętego udziela nam tych najpiękniejszych darów, przez które możemy zbudować siebie i nowe życie. Jeśli na takich fundamentach oprzecie swoje życie to na pewno będziecie zadowoleni szczęściem dla swoich rodziców, nie będą oni musieli się was wstydzić a przede wszystkim dzieci, którym przekażecie życie będą miały dobrego ojca i dobrą matkę.