29.05.2017

Bierzmowanie 2017

28 maja br. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego młodzież z naszej parafii przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Istotą tego sakramentu jest mężne wyznawanie wiary, bronienie jej i życie według jej zasad poprzez działanie Ducha Świętego. Duch Święty czyni to przez siedem darów: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.

Sakramentu bierzmowania udzielił ks. bp. Paweł Cieślik. Wraz z nim mszę św. koncelebrowali: ks. Cezary Wojciech Filimon dziekan dekanatu Sławno – proboszcz parafii w Sławsku, ks. Prałat Marian Dziemianko – emeryt, ks. Łukasz Łukaszewicz – Sędzia Sądu Biskupiego, ks. Cezary Lesikowski – proboszcz parafii w Siecieminie, ks. dr Leszek Szurek – proboszcz kościoła Mariackiego w Sławnie, ks. Grzegorz Ciszek – proboszcz parafii Malechowo, ks. prałat Mateusz Krzywicki – proboszcz parafii w Sławnie.

Ks. bp. w swoim kazaniu często podkreślał istotę przyjmowanego przez młodzież sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, która wymaga osobistego zaangażowania do wzrastania w wierze. Moc Ducha Świętego pomaga szczególnie szerzyć wiarę słowem i czynem. W święto Wniebowstąpienia Pańskiego, gdy Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga, mamy pamiętać o celu naszego ziemskiego życia, bo w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Sakrament bierzmowania nie tylko jest sakramentem dojrzałości ale świadectwem przygotowania do niego, a przede wszystkim zrozumienia sensu wiary. Wiara ma pomóc budować dojrzałość prawdziwie chrześcijańską oraz wypełniać obowiązek głoszenia Ewangelii, aby życiem i postępowaniem dawać świadectwo jej mężnego wyznawania. Jest to możliwe poprzez pełne uczestnictwo w Eucharystii, która stanowi prawdziwe źródło naszego życia. Etymologia słowa bierzmowanie wywodzi się od staropolskiego określenia bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Jak belka podtrzymuje szkielet domu, tak napełnienie Duchem Świętym ma budować życie zgodnie z Bożymi przykazaniami i wartościami chrześcijańskimi. W sakramencie bierzmowania obecny jest Duch Święty, który pomaga młodym ludziom umacniać i podtrzymywać ich życie w wierze, bo tylko życie budowane na fundamencie wiary jest gwarantem prawdziwego szczęścia.

Na zakończenie Eucharystii z okazji setnej rocznicy objawień w Fatimie, ks. bp. Paweł Cieślik poświęcił koronę, którą nałożył Matce Boskiej Fatimskiej. Temu wydarzeniu towarzyszyło również zawierzenie wszystkich zgromadzonych orędownictwu Matce Boskiej, aby wstawiała się i wypraszała potrzebne łaski u Swojego Syna.