19.05.2019

Bóg jest Miłością

W V Niedzielę Wielkanocną warto zwrócić szczególną uwagę na słowo, które skierował do swoich uczniów Jezus: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Przykazanie miłości jest najważniejszym i zarazem najpiękniejszym przykazaniem, jakie możemy wypełniać.

Bóg jest Miłością, której pragnie nas uczyć poprzez Swoje miłosierdzie i obfitość łask. Jezus oddał Swoje życie na krzyżu, aby z Miłości do człowieka odkupić świat. Przez życzliwość, uśmiech, wsparcie dobrym słowem i ofiarowanie swojego czasu możemy wypełniać względem bliźnich to najważniejsze przykazanie Miłości. Jest ono niezwykle ważne, ponieważ nadaje sens naszemu życiu, wyznacza cel i motywuje do działania. Bez Boga, Jego Miłości, wzajemnej ludzkiej życzliwości, a także wiary i nadziei ciężko byłoby pokonywać przeciwności losu. Tyle ile dobra ofiarujemy drugiemu człowiekowi, tyle do nas powróci.

Tylko Miłość Boga i bliźniego może przemienić serce człowieka.