25.12.2019

Bóg się rodzi

Trwamy w atmosferze świąt Bożego Narodzenia. Świąt przepełnionych miłością i pokojem. Radujemy się z faktu przyjścia na świat Zbawiciela, który odkupi nasze grzechy by nas zbawić. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych świąt w roku tak bardzo wyczekiwane przez wszystkich. Sprzyjają przebaczeniu, życzliwości, zrozumieniu i miłości. Jest to możliwie jedynie dzięki przychodzącemu na świat Jezusowi Chrystusowi, który pragnie narodzić się przede wszystkim w naszych sercach. Maleńki Jezus jest niewyczerpanym źródłem miłości i pokoju. Narodzony w ubogim żłobie wyciąga ręce, aby dzielić się Swoją nieskończoną miłością.

Warto uświadomić sobie bogatą symbolikę jaka im towarzyszy. Świętowanie rozpoczynamy od podniosłej i uroczystej wieczerzy wigilijnej, a więc czuwania i oczekiwania na narodziny Zbawiciela. Fakt ten zwiastuje Gwiazda Betlejemska, którą ujrzeli Trzej Królowie. Najważniejszym momentem jest akt połamania się opłatkiem z najbliższymi, który symbolizuje pojednanie, bliskość, przebaczenie, przyjaźń oraz gotowość otwarcia serca na potrzeby drugiego człowieka. Jest to krok do życia w zgodzie i miłości. Zapalona na wigilijnym stole świeca, symbolizuje przychodzącego na świat Jezusa, który jest Światłością świata. Wolne miejsce przeznaczone jest dla przypadkowego gościa ale przede wszystkim symbolizuje obecność Chrystusa, który podczas tego wyjątkowego wieczoru przychodzi do każdego człowieka.

Nie zapominajmy więc o prawdziwej istocie Świąt Bożego Narodzenia,  trwając w atmosferze miłości, pokoju, przebaczenia i jedności.