27.12.2015

Boże Narodzenie i niedziela Świętej Rodziny

Wszyscy z utęsknieniem czekamy na święta Bożego Narodzenia, które są wyjątkowym czasem rodzinnych spotkań w atmosferze wzajemnego szacunku i miłości. W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu wpatrujemy się w obraz Świętej Rodziny – Maryi i Józefa, radujących się z narodzin Dzieciątka Jezus, który stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę, aby w niej dokonać zbawienia ludzi.

W obliczu pułapek współczesności, Święta Rodzina staje się fundamentalnym przykładem dla młodych pokoleń i wieloletnich małżeństw, szczególnie w obchodzonym roku miłosierdzia. Święty Jan Paweł II głosił, że rodzina jest pierwszą wspólnotą, w której dokonuje się wzrost człowieka ku człowieczeństwu. Liturgia słowa prowadzi nas do odkrywania wspólnego szczęścia, otwarcia się na Boga i drugiego człowieka. Wspólnota rodzinna powinna i musi być silna wiarą, bo tylko wiara pozwala człowiekowi otworzyć się na cud miłosierdzia Bożego i wprowadza go na drogę przebaczenia i pokoju. Na rodzicach spoczywa niezachwiany obowiązek przekazywania wiary swoim dzieciom, która ma doprowadzić do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej wyposażonej w najważniejszy katalog wartości. Modlitwy i wsparcia duchowego potrzebują rodziny, którym z różnych powodów grozi rozpad, aby nauczyli się bezinteresownej miłości, pomimo trudności, jakie stawia przed nimi Bóg.

Święta Bożego Narodzenia mają rodzinny charakter. Jest to wyjątkowy czas, kiedy nowonarodzony Jezus przynosi Ziemi pokój, pojednanie i wzajemną życzliwość. Wszyscy wierni wpatrują się w obraz Świętej Rodziny, która jest i będzie autentycznym przykładem na wzrastaniu w wierze i wzajemnego miłosierdzia.