Aktualności

7.07.2019

Festyn parafialny

7 lipca 2019 roku w naszej parafii odbył się rodzinny festyn parafialny. O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana przez księży z diecezji tarnowskiej, z której pochodzi Proboszcz ks. Krzysztof Łachut. Gościliśmy ks. Krzysztofa Czermaka Dyrektora Wydziału Misyjnego w Tarnowie oraz ks. Marka Muszyńskiego – misjonarza pełniącego …

zobacz więcej
22.06.2019

Uroczystość Bożego Ciała

20 czerwca 2019 roku Kościół katolicki obchodził uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wierni udając się w procesji do czterech ołtarzy wyznali wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

W tym szczególnym dniu publicznego wyznania wiary w Jezusa Eucharystycznego każdy powinien zadać sobie pytanie …

zobacz więcej
16.06.2019

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej, która jest centralną prawdą chrześcijaństwa. Każdą Eucharystię rozpoczynamy od znaku Krzyża, a więc wyznania wiary w Boga, który jest w Trzech Osobach: Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Ten niewytłumaczalny logicznie dogmat wiary zawiera w sobie niezgłębioną tajemnicę Bożej Miłości, abyśmy w życiu …

zobacz więcej
27.05.2019

Sakrament bierzmowania

Dnia 26 maja 2019 r. w kościele parafialnym w Słonowicach do sakramentu bierzmowania przystąpiło czternaście młodych osób z naszej parafii. Sakramentu udzielił Biskup Ordynariusz Edward Dajczak.

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym obecność Ducha Świętego pomnaża u młodych osób dar: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności i bojaźni …

zobacz więcej
19.05.2019

Bóg jest Miłością

W V Niedzielę Wielkanocną warto zwrócić szczególną uwagę na słowo, które skierował do swoich uczniów Jezus: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie

zobacz więcej
12.05.2019

I Komunia Święta

Dnia 11 maja 2019 roku ośmioro dzieci w kościele parafialnym w Słonowicach przystąpiło do I Komunii Świętej. Było to szczególne wydarzenie dla dzieci oraz ich rodzin. Dzieci poprzez chrzest święty zostały włączone do wspólnoty Kościoła. Przystępując do sakramentu Komunii Świętej po raz pierwszy w pełni uczestniczyli w Eucharystii, która z greckiego …

zobacz więcej
4.05.2019

Św. Florianie – patronie strażaków – módl się za nami

W kalendarzu liturgicznym Kościół katolicki 4 maja wspomina św. Floriana – męczennika, patrona strażaków i hutników. Dla naszej parafii to szczególny święty, ponieważ jest patronem Kaplicy we Wrzącej.

Św. Florian urodził się około 250 roku w rzymskiej prowincji Ufernoricum. Poniósł męczeńską śmierć za wiarę …

zobacz więcej
3.05.2019

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo

Dziś, 3 maja od Bałtyku po gór szczyty wybrzmiewają słowa pięknej pieśni „z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. Nasze myśli biegną ku Maryi – Królowej Polski, a więc naszej Królowej – Królowej naszych serc, oblubienicy Ducha Świętego.

W 1656 roku, kiedy Polska przeżywała trudny …

zobacz więcej
22.04.2019

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Trwamy w atmosferze świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Świąt, które napawają nasze serca ogromną radością i niegasnącą nadzieją. Cieszymy się, że Ten który został skazany na okrutną mękę, niesprawiedliwą śmierć i poniżanie pokonał grzech odnosząc zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstały Chrystus powraca do człowieka przynosząc pokój i miłość.

Przez największą prawdę …

zobacz więcej
20.04.2019

Triduum Paschalne

W Kościele przeżywamy szczególny czas – obchody Triduum Paschalnego.

W Wielki Czwartek wspominaliśmy ustanowienie dwóch najważniejszych sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Obchody Wielkiego Czwartku koncentrują się również na pamiątce Ostatniej Wieczerzy, gestu obmycia stóp uczniom przez Pana Jezusa oraz modlitwie w Ogrójcu. W tym dniu Jezus wzywa nas do tego, …

zobacz więcej