Aktualności

27.05.2019

Sakrament bierzmowania

Dnia 26 maja 2019 r. w kościele parafialnym w Słonowicach do sakramentu bierzmowania przystąpiło czternaście młodych osób z naszej parafii. Sakramentu udzielił Biskup Ordynariusz Edward Dajczak.

Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym obecność Ducha Świętego pomnaża u młodych osób dar: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności i bojaźni …

zobacz więcej
19.05.2019

Bóg jest Miłością

W V Niedzielę Wielkanocną warto zwrócić szczególną uwagę na słowo, które skierował do swoich uczniów Jezus: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie

zobacz więcej
12.05.2019

I Komunia Święta

Dnia 11 maja 2019 roku ośmioro dzieci w kościele parafialnym w Słonowicach przystąpiło do I Komunii Świętej. Było to szczególne wydarzenie dla dzieci oraz ich rodzin. Dzieci poprzez chrzest święty zostały włączone do wspólnoty Kościoła. Przystępując do sakramentu Komunii Świętej po raz pierwszy w pełni uczestniczyli w Eucharystii, która z greckiego …

zobacz więcej
4.05.2019

Św. Florianie – patronie strażaków – módl się za nami

W kalendarzu liturgicznym Kościół katolicki 4 maja wspomina św. Floriana – męczennika, patrona strażaków i hutników. Dla naszej parafii to szczególny święty, ponieważ jest patronem Kaplicy we Wrzącej.

Św. Florian urodził się około 250 roku w rzymskiej prowincji Ufernoricum. Poniósł męczeńską śmierć za wiarę …

zobacz więcej
3.05.2019

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo

Dziś, 3 maja od Bałtyku po gór szczyty wybrzmiewają słowa pięknej pieśni „z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. Nasze myśli biegną ku Maryi – Królowej Polski, a więc naszej Królowej – Królowej naszych serc, oblubienicy Ducha Świętego.

W 1656 roku, kiedy Polska przeżywała trudny …

zobacz więcej
22.04.2019

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

Trwamy w atmosferze świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Świąt, które napawają nasze serca ogromną radością i niegasnącą nadzieją. Cieszymy się, że Ten który został skazany na okrutną mękę, niesprawiedliwą śmierć i poniżanie pokonał grzech odnosząc zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstały Chrystus powraca do człowieka przynosząc pokój i miłość.

Przez największą prawdę …

zobacz więcej
20.04.2019

Triduum Paschalne

W Kościele przeżywamy szczególny czas – obchody Triduum Paschalnego.

W Wielki Czwartek wspominaliśmy ustanowienie dwóch najważniejszych sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Obchody Wielkiego Czwartku koncentrują się również na pamiątce Ostatniej Wieczerzy, gestu obmycia stóp uczniom przez Pana Jezusa oraz modlitwie w Ogrójcu. W tym dniu Jezus wzywa nas do tego, …

zobacz więcej
14.04.2019

Niedziela Męki Pańskiej

Niedziela Męki Pańskiej inaczej nazywana Niedzielą Palmową wprowadza nas w istotę nadchodzących wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Obchodzona jest na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Święcone podczas Eucharystii palmy symbolizują męczeńską śmierć, zwycięstwo oraz zmartwychwstanie.

Najważniejszym momentem niedzielnej uroczystości jest odczytanie Męki Pańskiej. Lud, który z radością …

zobacz więcej
7.04.2019

Sprzedaż ozdób świątecznych

Dnia 7 kwietnia 2019r. Caritas parafii przeprowadzi sprzedaż ozdób świątecznych, własnoręcznie wykonanych po mszach świętych w Słonowicach, Tychowie i Wrzącej.

Dochody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na pomoc osobom chorym i potrzebującym.

Serdecznie zapraszamy!

zobacz więcej
26.03.2019

Rekolekcje Wielkopostne

W naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które głosi ks. Adam Michalski – salezjanin, proboszcz parafii w Kaławie, wychowany w Tychowie.

Rekolekcje to szczególne wydarzenie wpisujące się w tradycję życia parafialnego. Jest to przede wszystkim czas głębokiego wsłuchiwania się w Słowo Boże, które ma nas duchowo przygotować …

zobacz więcej