17.07.2014

Cenne znalezisko pod podłogą starej szkoły w Słonowicach

Cenne znalezisko pod podłogą starej szkoły w Słonowicach – EPITAFIUM RODZINY NEUUMAN Z 1766r.

Epitafium XVIII wieczne pierwotnie wiszące na ścianie kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Słonowicach, zostało odkryte w 2013 r. pod podłogą w budynku dawnej szkoły podczas prac remontowych prowadzonych przez Urząd Gminy w Kobylnicy.

Stan zachowania epitafium można uznać za zły. Drewniane elementy zostały zaatakowane przez owady z rodziny kołatkowatych i wymagają wzmocnienia. Żerowiska są aktywne. Występuje ubytek masy i wytrzymałości drewna. W dolnej prawej partii epitafium brakuje sporej części tablicy, ubytki elementów drewnianych zaobserwowano również w zwieńczeniu.

Pierwotna warstwa malarska została zamalowana wtórnie w szarościach najprawdopodobniej w XIX w. Na całej powierzchni występują liczne zabrudzenia.

Epitafium zostało wpisane do rejestru zabytków i przekazane parafii św. Stanisława Kostki w Słonowicach. Ks. proboszcz dzięki przychylności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Słupsku oraz Urzędowi Gminy w Kobylnicy pozyskał środki finansowe na renowację w kwocie 20 171,24zł

Uroczyste przekazanie epitafium po renowacji i umiejscowienie w kościele parafialnym będzie miało miejsce dn. 21.09.2014 z racji odpustu ku czci św. Stanisława Kostki w Słonowicach- patrona parafii.