16.06.2019

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej, która jest centralną prawdą chrześcijaństwa. Każdą Eucharystię rozpoczynamy od znaku Krzyża, a więc wyznania wiary w Boga, który jest w Trzech Osobach: Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Ten niewytłumaczalny logicznie dogmat wiary zawiera w sobie niezgłębioną tajemnicę Bożej Miłości, abyśmy w życiu codziennym realizowali to najważniejsze przykazanie miłości względem Boga i bliźniego.

Św. Jan Paweł II pisał: Jezus objawił nam sekrety życia Bożego i Jego przejawy w świecie, ujawniając, że jedyny Bóg jest w trzech Osobach, równych sobie i odrębnych: Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi; Syn, który wciela się dla zbawienia człowieka, Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, ażeby budować Kościół i dopełnić wszystkich dzieł uświęcenia.

Kościół połączony jest jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Słowa jednej z najpiękniejszych pieśni wyjaśniają najważniejszą i centralną prawdę naszej wiary opierającą się na Trójcy Przenajświętszej. Nasz Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty wszechmogący, świętego Ducha Mocą poczęty został Syn – Jezus nasz Zbawca. Tak jak wierzę w Boga Ojca Syna, którym Jezus jest, wierzę też w Świętego Ducha – Bóg jest w Osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów, wyznaję to wierzę w imię Jezus.