15.05.2021

Chwalcie łąki umajone

Trwa maj – miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. Gromadzimy się w kaplicach i kościołach, aby oddać cześć Maryi odmawiając Litanię Loretańską, która jest uważana za hymn pochwalny wysławiający Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.

Nazwa litanii pochodzi od włoskiego miasta Loreto, ponieważ modlitwa ta była tam szczególnie odmawiana i propagowana. W Polsce pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w połowie XIX wieku w Krakowie, Płocku, Nowym Sączu, a od 1852r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Każde wezwanie ku czci Maryi zawiera w sobie wyjątkowe przesłanie. Wychwalamy Maryję, która jest dla nas matką, nauczycielką, przewodniczką, opiekunką, królową. Maryja uczy nas – szczególnie kobiet jak być matką, przyjaciółką, córką. W Niej odnajdujemy istotę najpiękniejszych ról w życiu, jest wzorem do naśladowania wszystkiego, co najpiękniejsze, najczystsze.

Modlimy się wysławiając Maryję jako „Pannę wsławioną”, czyli tą, która bezwarunkowo oddała się Bogu, zawierzyła Mu całe swoje życie. Maryja pragnie uczyć nas bezgranicznej ufności i całkowitemu ofiarowaniu się Bogu. Poprzez wezwanie „Matko Stworzyciela” odkrywamy piękno w macierzyństwie Maryi, która wydała na świat Syna Bożego. Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, ale również jest naszą Matką, która z macierzyńską miłością i oddaniem troszczy się o swoje dzieci. Tak samo Maryja opiekuje się Kościołem kiedy przyzywamy Jej w wezwaniu „Matko Kościoła – módl się za nami”. Maryja kocha swój Kościół, pragnie Jego zjednoczenia, pozwala mu wzrastać. Wezwanie „Stolico mądrości” podkreśla nauczycielską rolę Maryi względem nas – ludzi. Maryja nosiła pod Swoim sercem odwieczne Słowo, odwieczną Mądrość, bo to Ona obdarzyła nas Jezusem, którego dzieło odkupienia jaśnieje niezrównaną mądrością, bo „W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i umiejętności” (Kol 2,3). Z kolei kiedy wzywamy „Wieżo Dawidowa – módl się za nami” oddajemy się Maryi, która stoi na straży, aby nam pomóc w każdej nawet najtrudniejszej chwili, aby nas obronić przed pokusami i złem oraz umocnić w wierze.

Z pokorą i ufnością oddajmy się modlitwie Litanią do Najświętszej Maryi Panny, uciekając się do Jej matczynego, pełnego miłości serca. Niech Maryja nasza Matka prowadzi nas nieustannie do Swojego Syna, niech będzie naszą opiekunką i przewodniczką.

Święta Maryjo – módl się za nami!

Matko Kościoła – módl się za nami!

Matko łaski Bożej – módl się za nami!

Matko dobrej rady – módl się za nami!

Panno roztropna – módl się za nami!

Panno czcigodna – módl się za nami!

Przyczyno naszej radości – módl się za nami!

Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami!

Uzdrowienie chorych – módl się za nami!

Ucieczko grzesznych – módl się za nami!

Pocieszycielko strapionych – módl się za nami!

Wspomożenie wiernych – módl się za nami!

Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami!

Królowo Różańca świętego – módl się za nami!

Królowo rodzin – módl się za nami!

Królowo pokoju – módl się za nami!

Królowo Polski – módl się za nami!