28.12.2014

Cicha Noc, Święta Noc

Wielka radość zagościła w naszych sercach bo narodził się Chrystus Pan Zbawiciel. Na świat przyszła maleńka Miłość aby uczyć nas miłości, wzajemnego szacunku i pokoju. Narodziny Chrystusa Króla, skłaniają nas do refleksji nad własnym życiem i postępowaniem aby każdy dzień w roku, był jak Wigilia Bożego Narodzenia, kiedy to w naszych rodzinach gości pokój, miłość i przebaczenie. Bez tych wartości życie człowieka jest puste i nic nie znaczące, bo jak borykać się z przeciwnościami współczesnego świata nie podążając światłem wiary, nie idąc za Chrystusem, nie wypełniając woli Bożej. Doskonałą okazją do refleksji nad własnym postępowaniem jest Boże Narodzenie aby wraz z przyjściem na świat Dzieciątka stawać się lepszą żoną, mężem, matką, ojcem, sąsiadem aby umieć dzielić się miłością i ludzką życzliwością. Tak bardzo tęsknimy za świętami, bo jest to może jedyna okazja do przeżycia serdeczności i życzliwości od drugiego człowieka. Może niektórzy czekają na wigilię cały rok, bo to jest jedyny dzień, kiedy jest spokój w domu, kiedy nie ma awantury, kłótni i nieporozumień. Bóg chce abyśmy tworzyli świętą rodzinę i byli dla siebie oparciem.

Dziękujmy Panu Bogu za kolejne przeżyte święta i podążajmy drogą światła wiary.