27.09.2021

Diecezjalne obchody w Skrzatuszu

W minioną sobotę (18 września) i niedzielę (19 września) odbyły się w Skrzatuszu uroczyste obchody 50-lecia istnienia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Do Matki Bożej Bolesnej przyjechały rzesze pielgrzymów z całej diecezji by świętować to szczególne wydarzenie.

W sobotę udział w spotkaniu pod nazwą „Zacznij od nowa” wzięła młodzież z całej diecezji. Po koncercie zespołu Full Power Spirit przy przepięknym śpiewie diakoni muzycznej „Tyle dobrego” wprowadzono Pietę Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei oraz relikwie patronów diecezji: św. Wojciecha, który jako pierwszy rozpoczął ewangelizację na naszym terenie i św. Maksymiliana M. Kolbego, który dobrowolnie oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka zgłaszając się do bunkra głodowego w Auschwitz (była to najstraszniejsza śmierć w obozie). Zgromadzoną młodzież powitał biskup ordynariusz Edward Dajczak podkreślając wagę i wyjątkowość obchodzonych uroczystości. „Jest tylu ludzi, którzy nigdy do ręki nie wzięli Ewangelii, Pisma Świętego. Musicie pozwolić Jezusowi, żeby na waszych twarzach i rękach wypisał choć jedno zdanie z Ewangelii. Wtedy ci, którzy nie będą nigdy brali do ręki Ewangelii przeczytają nie z napisu tylko z życia” – mówił biskup, zachęcając do obejrzenia inscenizacji przygotowanej przez młodzież ze Wspólnoty Cenacolo, która pomaga młodzieży wyjść z uzależnień. Dawajmy więc przykład wartości ewangelicznych w naszym życiu i codziennym postępowaniu, aby ci którzy są daleko od Jezusa doświadczyli od nas owoców Ducha Świętego, a więc miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania. Niech w ten sposób powrócą na drogę wiary i kroczą za Jezusem, który ukochał i umiłował każdego człowieka.

Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, której towarzyszyła gorliwa modlitwa, skupienie, kontemplacja. Kapłan z Jezusem w monstrancji przeszedł pomiędzy zgromadzoną młodzieżą, aby w osobistej modlitwie oddali Mu swoje troski, złożyli dziękczynienie i wszelkie prośby. Biskup Dajczak modlił się: „Będziesz szedł do każdej i każdego z nas, których ukochałeś. Będziesz przychodził, aby nas umacniać, obmywać, żeby nam dodawać nadziei i obdarować nas miłością. Kiedy będziesz blisko otwórz wtedy nasze serca i umysł na spotkanie z Tobą Panie. To będzie nasz czas, jeden z najważniejszych w Skrzatuszu, taki bardzo osobisty. (…) Będziesz nas Panie bronił miłością największą” – mówił biskup. „Miłość potrzebuje ciszy, potrzebuje spojrzenia, potrzebuje otwartego serca, potrzebuje przytulenia. Przytul mnie Jezu, takim jakim jestem” – modlił się biskup ordynariusz. Bo przecież Jezus ukochał każdego z nas, niezależnie od tego, jak często upadamy, jak wiele błędów popełniamy, jak czasami egoistycznie postępujemy. Jezus dotyka nas swoją Miłością, cierpliwie czeka w sakramencie pokuty i pojednania,  pragnie naszego nawrócenia i powrotu na drogę wiary. Jest zawsze obecny i spogląda na nas z niezwykłą, niepowtarzalną i jedyną miłością.

Kulminacyjnym punktem spotkania młodzieży była uroczysta Eucharystia, którą celebrował biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak oraz księża z całej diecezji. Na początku Mszy św. biskup Dajczak zwrócił uwagę na świecę, która stała tuż obok Piety Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei. Świeca ta trafiła do każdej parafii z diecezji. „Jest to świeca naszego jubileuszu. Chciałem, żeby zapłonęła przy was – młodym Kościele. (…) Żebyśmy byli tymi, którzy ten płomień symboliczny Bożej Miłości rozpalimy nie tylko w znaku świecy ale w sobie. Prośmy Boga o błogosławieństwo dla całej diecezji na ten święty czas jubileuszu. Prośmy Boga o cuda łaski, przemiany naszych i naszych bliźnich serc. Niech ten płomień zapłonie – światło Chrystusa” – modlił się biskup Edward. W kazaniu wygłoszonym do młodych biskup ordynariusz wypowiedział najważniejsze słowa tego spotkania, zaczerpnięte z opowieści o chrzcie Jezusa, kiedy to Bóg Ojciec powiedział „jesteś moim umiłowanym, jesteś moją umiłowaną”. Biskup koszalińsko-kołobrzeski zwrócił również uwagę, że współczesny światopogląd przyzwyczaił nas to tego, że jesteśmy doceniani za coś, że nasza wartość jest uzależniona od tego, co posiadamy materialnie i jak bardzo nadążamy i wpisujemy się w modę tego świata. Często nieświadomie przyjmujemy to, co oferuje nam ten świat, wydaje nam się, że tak musi być, że jeśli chcemy coś znaczyć i być lubiani musimy być modni, musimy posiadać, musimy piąć się po drabinie sukcesu, aby budować pozycję w społeczeństwie. Przyzwyczailiśmy się do tego, zatracając się w tym, aby wszystkim dookoła coś udowodnić, aby wszystkim dookoła udowodnić, że jesteśmy coś warci. A jeśli nie spełnimy oczekiwań innych, nie będziemy postępować tak, jak oczekuje od tego ten współczesny świat, czy to oznacza, że nie jesteśmy nic warci? Jest ktoś kto nas kocha bezwarunkowo, bez oceniania i zwracania uwagi na to, co posiadamy. Kocha nas Jezus niezależnie od wszystkiego. Niepowtarzalna miłość Jezusa daje nam wolność. „Nie sposób również spojrzeć na Maryję, która jest nauczycielką życia, nauczycielką niezwykłą, która jest z nami i jest zawsze przy nas. Po Niej widać, że kto się otworzy i się modli nigdy nie jest sam. Zawsze jest On i Ona z nami”- mówił biskup. (…) „Świadkiem tej miłości jest Ta, która została nam tu dana. Miłości ogromnej, rodzącej nadzieję, że nawet taka chwila trudna dla Matki nie zdołała Jej złamać. Siostro jesteś kochana, bracie jesteś kochany, my jesteśmy kochani” – zakończył rozważanie biskup.

Ten dzień obfitował w wiele głębokich refleksji, przejmującej nauki, słów pokrzepienia i nadziei, której tak bardzo potrzebuje młody Kościół. Młodzi ludzie są przyszłością Kościoła, to od nich właśnie zależy jak będzie wyglądał i funkcjonował Kościół przyszłości. Biskup Dajczak w sposób szczególny modlił się z młodzieżą zawierzając właśnie młodych ludzi z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Podczas adoracji biskup Dajczak modlił się: „Chcę Panie, klęcząc przed Tobą – popatrz z miłością na ten młody kościół koszalińsko-kołobrzeski. Jako biskup powierzam Ci każdą moją siostrę, każdego brata, wszystkich ich najbliższych. (…) Proszę Cię Panie za ten młody Kościół, za moje siostry i braci moich. Uzdrawiaj ich serca. Idź w głąb ich serc, lecz rany, które czasem my dorośli im zadaliśmy. Lecz rany, które zadali im najbliżsi, czasem przyjaciele. Lecz wszystkie bóle. Ich tęsknoty niech staną się Panie teraz otoczone Twoją miłością, ich młode plany, ich nadzieje na życie. Ogarnij ich wszystkich. (…) Pobłogosław ten młody kościół koszalińsko-kołobrzeski. Przecież te następne 50 lat to oni, to ich czas, to oni będą w Twoim Kościele. To ich przez lata na tej ziemi będziesz karmił. (…) Pobłogosław ich na ich lata.”

MODLITWA ZA DIECEZJĘ:

PANIE BOŻE, DZIĘKUJEMY CI ZA NASZ KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI KOŚCIÓŁ.
W NIM CIEBIE WYZNAJEMY I UWIELBIAMY.
DAJ ŻYWĄ WIARĘ I MIŁOŚĆ MOJEJ RODZINIE, NASZEJ PARAFII I CAŁEJ DIECEZJI.
ZJEDNOCZ WSZYSTKICH NA MODLITWIE I PRZY EUCHARYSTYCZNYM STOLE.
POWOŁUJ I UMACNIAJ GŁOSZĄCYCH EWANGELIĘ.
SPÓJRZ MIŁOSIERNIE NA CHORYCH, BEZROBOTNYCH I ZAGUBIONYCH DUCHOWO.
MARYJO NASZA SKRZATUSKA PANI, ŚWIĘCI WOJCIECHU I MAKSYMILIANIE MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI AMEN.

Módlmy się również słowami pieśni:

Oddaję Ci moje serce
Oddaję Ci moje życie
Oddaje Ci mą nadzieję
Przyjdź, Panie zamieszkaj we mnie

O Panie mój, uwielbiam Cię
Ty jesteś moim życiem
Przyjaciel mój – potężny Bóg
Jezus Pan i Król

Linki do transmisji:

Część I: https://www.youtube.com/watch?v=2toOXWTZ1n8

Część II: https://www.youtube.com/watch?v=p4dhRLmJ7XI

autor zdjęcia: ks. Wojciech Parfianowicz źródło zdjęcia: Skrzatusz