19.09.2021

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć” – odpust parafialny ku czci św. Stanisława Kostki patrona parafii

W sobotę 18 września br. obchodziliśmy najważniejsze święto parafialne – wspomnienie św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży, a przede wszystkim naszej parafii. Jako wspólnota parafialna spotkaliśmy się przy stole Eucharystycznym, aby za wstawiennictwem naszego patrona prosić o wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich parafian oraz modlić się za tych, którzy niegdyś modlili się w ławkach parafialnego kościoła a dziś, aby dostąpili chwały Nieba i mogli się cieszyć życiem wiecznym. W tym szczególnym dniu mogliśmy również podziwiać w całości już odnowiony ołtarz, który po renowacji zachwyca wszystkich swoim pięknem.

Eucharystii przewodniczył ks. Feliks Samulak – aktualnie proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach, a wcześniej proboszcz naszej wspólnoty parafialnej przez 13 lat.  „Niech łączy nas ta modlitwa” – rozpoczął ks. Feliks, który w tym szczególnym dniu za przyczyną św. Stanisława Kostki modlił się za wszystkich parafian oraz za tych, których już z nami nie ma ale żyją nieustanne w naszej pamięci i w naszych sercach. Ks. Feliks wspomniał również poprzednich proboszczów naszej parafii ks. Zdzisława Serwę, który w 2007 r. odszedł do Pana i ks. Andrzeja Pastwę posługującego obecnie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy.

Ks. Feliks rozpoczął kazanie od osobistej refleksji wspominając pierwszą odprawioną Mszę Świętą w kościele w Słonowicach, a miało to miejsce przed trzydziestu laty. Jako proboszcz od początku spotkałem się z waszą życzliwością i serdecznością – mówił ks. Samulak. W słowie do nas skierowanym zacytował fragment z Księgi Mądrości „Wcześnie osiągnowszy doskonałość, przeżył czasów wiele”. Było to nawiązanie do bardzo krótkiego życia św. Stanisława Kostki, który odszedł do Pana mając zaledwie 18 lat. W swoim krótkim żywocie bardzo umiłował Boga i czcił Matkę Boską, gorliwie się modlił, był pokornym i skromnym człowiekiem. O św. Stanisławie Kostce mówili, że był wzorem i zwierciadłem doskonałości. Poprzez głębokie przywiązanie do prawd wiary, wypełnianie Bożych przykazań i trwania na nieustannej modlitwie ten młody człowiek – patron naszej wspólnoty parafialnej jest dla nas nieocenionym wzorem do naśladowania w drodze do świętości. Ks. Feliks zachęcał, abyśmy poznając życiorysy świętych czerpali z ich dorobku i uczynili wartości, którym byli wierni drogowskazami w naszym życiu. Św. Stanisław Kostka zaprosił Boga do swojego życia, uczyńmy również tak i my, aby Bóg królował w naszym życiu i w naszych sercach – zachęcał ks. Feliks. Fragment Ewangelii według św. Łukasza opisuje sytuację, kiedy to dwunastoletni Jezus zagubił się w świątyni. Rodzice próbowali Go odnaleźć. Kiedy Im się to udało Pan Jezus zapytał: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” To jakże wymowne pytanie prowokuje nas do tego, abyśmy znaleźli również swoje miejsce w Domu Ojca, nie w wieczności ale tu na ziemi – mówił ks. Samulak. Powinniśmy zaprosić Boga do naszego życia, zawierzyć Mu wszystkie nasze sprawy i nieustannie się modlić, tak jak to czynił św. Stanisław Kostka. Ks. Feliks przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki zawierzył Bogu dzieci i młodzież, tak często zagubionych, poranionych doświadczeniami i zbuntowanych na dzisiejszą rzeczywistość. Modlił się o to, aby młodzi ludzie odnaleźli swoje miejsce w życiu czerpiąc wzór z krótkiego, ale jak owocnego i bogatego w duchowe wartości życia patrona naszej wspólnoty parafialnej. „Każdy czas jest dobry, aby dążyć do świętości. Każdy czas jest dobry, aby służyć swoim współbraciom. Każdy czas jest dobry, aby zaczynać od modlitwy. Każdy czas jest dobry, aby otworzyć serca na Bożą obecność” – mówił ks. Feliks.

W tym ważnym dla parafii dniu ks. proboszcz Krzysztof wyraził swoją wdzięczność obecnemu na Eucharystii Wójtowi Gminy Kobylnica panu Leszkowi Kulińskiemu i jego małżonce pani Annie, za troskę i pomoc w remoncie kościoła parafialnego, ponieważ po trzech latach prac renowacyjnych mogliśmy podziwiać odnowiony ołtarz. Ks. Krzysztof słowo podziękowania skierował również do ks. Feliksa za obecność w tym ważnym dla parafii dniu oraz za odprawioną Eucharystię. Proboszcz słowo wdzięczności skierował także do prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzącej pana Andrzeja Józwy oraz naczelnika pana Janusza Pucia za to, że zawsze strażacy są i uświetniają parafialne uroczystości. Ks. Krzysztof podziękował również sołtysom, szczególnie sołtysowi sołectwa Słonowice panu Waldemarowi Dyryło, który troszczy się o kościół, radnym gminy Kobylnica, pracownikom Urzędu Gminy, którzy starali się o dofinansowania na prace remontowe i renowacyjne kościoła parafialnego, liturgicznej służbie ołtarza, ministrantom, pani Kazimierze Skibińskiej i panu Stanisławowi Ulrych za przeczytane Słowo Boże, pani Joannie Leśniowskiej za oprawę muzyczną, wszystkim tym, którzy zaangażowali i poświęcili się w przygotowanie uroczystości, włożony trud i pracę przy ołtarzu, a także wszystkim obecnym parafianom i rodzicom, którzy dają przykład swoim dzieciom poprzez uczestnictwo w mszach świętych.

Prośmy więc dobrego Boga, aby św. Stanisław Kostka wychowany w duchu wartości ewangelicznych wstawiał się za dziećmi i młodzieżą z naszej wspólnoty parafialnej, aby przez pobożne wychowywanie w domach rodzinnych wzrastali w wierze i uczciwości stawiając Boga na pierwszym miejscu w życiu.