9.10.2020

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie

8 października 2020r. biskup ordynariusz Edward Dajczak udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Rodzice przywitali biskupa zapewniając, że będą nadal kontynuować wychowywanie młodzieży w duchu chrześcijaństwa. Następnie biskup Edward zwrócił się do młodzieży podkreślając, że taki moment, moment przyjęcia bierzmowania jako sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej więcej się nie powtórzy, dlatego nie można go przegrać tylko wybrać Boga, który jest Miłością. Biskup Dajczak poprosił również młodych ludzi o szczególną uwagę wsłuchania się w Słowo Boże, otwarcia serc na to, co chce powiedzieć do nich sam Bóg.

Po liturgii Słowa ksiądz proboszcz Krzysztof poprosił biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania. Podkreślił, że jest to dzień szczególny i wyjątkowy dla młodzieży, która od 2 lat przygotowywała się do tego ważnego wydarzenia głównie poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, Eucharystii oraz poprzez angażowanie się w działalność Caritas Parafialnej.

Następnie biskup  Edward swoje kazanie rozpoczął od zadania młodzieży podstawowego pytania – po co jest to bierzmowanie? Nawiązał do przepięknego Słowa Bożego i poprosił młodzież, aby stali się ludźmi na miarę Chrystusa. Dlatego też kandydaci powinni odpowiedzieć sobie na pytanie czy Chrystus jest dla nich ważny i czy chcą według Jego nauki kształtować dalej swoje życie. Każdy z nich kierując się racjonalizmem oraz sercem musi podjąć tą niezwykle ważną decyzję. Do tego, aby całkowicie i prawdziwie przyjąć sakrament potrzebna jest wiara. Wiara, która polega na budowaniu więzi z Bogiem, podążania Jego drogą, wypełniania Jego woli a przede wszystkim wiara powinna odzwierciedlać się w życiu każdego młodego człowieka – podkreślał biskup.  Nawiązał on również do pięknej Ewangelii według Św. Łukasza, której fragment brzmi następująco:

„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Duch Święty zstąpił, namaścił Mnie i posłał, co jest nawiązaniem do życia – życia budowanego na fundamencie wiary jako więzi z Bogiem i aktów miłosierdzia względem bliźniego. Biskup Edward zwrócił również uwagę na fragment odczytanego pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich mówiący o napełnieniu Duchem Świętym: „Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (…)”. Ogień symbolizuje moc i taką mocą napełnia Duch Święty wszystkich tych, którzy przyjęli sakrament bierzmowania po to, aby mężnie, odważnie i dojrzale wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez swoje życie i postępowanie. Biskup Edward podkreślił, że Duch Święty łączy szczególnie przez przemianę widoczną w życiu każdego człowieka. Biskup ordynariusz wyjaśnił również, że poprzez sakrament namaszczenia Duchem Świętym młodzi ludzie są ludźmi wieczernika i to od nich zależy czy w tym duchu będą dalej kształtować swoje życie.

Po udzieleniu sakramentu bierzmowania młodzież na ręce biskupa Dajczaka złożyła szczególne podziękowania za obecność i modlitwę. Młodzi ludzie podziękowali również ks. proboszczowi Krzysztofowi za włożony trud w przygotowanie do tego wyjątkowego wydarzenia oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości.

Na zakończenie biskup Edward życzył młodzieży pięknego życia, aby słowa wyśpiewane w pięknej pieśni o miłości do bliźniego, kroczenia drogą Chrystusa, niesieniu krzyża oraz ufności w Bożą pomoc były odzwierciedleniem w ich dorosłym życiu.