25.10.2020

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Ze względu na pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Polsce Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii następującym osobom:

  • osobom w podeszłym wieku;
  • osobom z objawami infekcji (itp. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
  • osobom, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem;
  • osobom, które nie będą mogły skorzystać z możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na ograniczenie liczby wiernych w kościołach.

Jednocześnie Biskup Dajczak zachęca do osobistej i rodzinnej modlitwy, a także duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjnie i internetowe.

Dyspensa obowiązuje do 28 listopada 2020r.

Zbliża się również uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu zgodnie z tradycją wierni tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich zmarłych.

Ze względu na nadzwyczajną sytuację epidemiczną oraz troskę o zdrowie i życie Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Szczególnie seniorzy powinni odłożyć w tym roku nawiedzanie cmentarzy i zostać bezpiecznie w domach trwając na gorliwej modlitwie.

W naszej parafii porządek Mszy św. w uroczystość Wszystkich Świętych przedstawia się następująco:

8:00 – Msza św. w Tychowie
9:30 – Msza św. w Słonowicach
11:00 – Msza św. we Wrzącej
13:00 – Msza św. w kościele parafialnym w Słonowicach