26.10.2014

Dzień Seniora oraz wniesienie epitafium

Niedziela 12 października 2014 roku dla naszej parafii była dniem szczególnym.

Po pierwsze Kościół w Polsce przeżywał XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Ks. T. Ceynowa w swoim kazaniu do wiernych podkreślał wagę i prostotę świętości, która stanowiła fundament w nauczaniu św. Jana Pawła II, zachęcając jednocześnie do wzrastania w świętości i pokorze. Wierni zgromadzili się w kościele również z powodu obchodzonego w parafii Dnia Seniora. Jest to dzień, w którym zwraca się szczególną uwagę na osoby starsze, na kształtowanie postaw społecznych niedyskryminujących tych ludzi ze względu na wiek.  Należy podejmować wszelkie możliwie działania zapewniające seniorom godne życie. Podczas Eucharystii został udzielony osobom starszym sakrament chorych. Po trzecie do kościoła parafialnego po renowacji powróciło epitafium rodziny Neuman z 1764 roku, znalezione w 2013 roku pod podłogą dawnej szkoły w Słonowicach.