11.07.2015

11.00 – Msza św. w Tychowie w intencji zmarłej Haliny Michalskiej w 5 rocznicę śmierci.