14.09.2014

13:00 – Msza św. w Słonowicach w intencji zmarłego Ksel Franciszka w 10r. śmierci oraz zmarłych z rodziny Trzeciak. Msza Odpustowa.