22.12.2014

16.30 – Msza św. Roratnia w Słonowicach