23.08.2014

16:30 – Msza św. w Słonowicach w intencji +Leokadii Majdańskiej (30 dnień śmierci).