6.12.2015

17.00 – Msza św. roratnia w Słonowiacach, poświecenie medalików dzieciom kl.III.