6.12.2015

17.00 – Msza św. roratnia w Słonowiacach w intencji Ksawery Stąsiek.