22.12.2014

22.00 – Pasterka w Słonowicach w intencji zmarłego Władysława Adamek (intencja Małgorzaty i Adama Rybackich).