30.11.2015

7.55 – Msza św. roratnia w Słonowiacach