22.12.2014

7.55 – Msza św. Roratnia w Słonowicach.