6.12.2015

7:55 – Msza św. roratnia w Słonowiacach