22.12.2014

8.00 – Msza św. Roratnia w Słonowicach (okazja do spowiedzi św. 7.40).