10.09.2014

8.00 – Msza św we Wrzącej w intencji zmarłej Stefanii Pacak, intencja Grażyny z rodziną.