12.07.2014

8:00 – Msza św. we Wrzącej w intencji +Teresy Gierszal