28.12.2014

9.30 – Msza św. w Słonowicach w intencji zmarłego Władysława Adamek.