29.09.2014

9.30 – Msza Święta w Słonowicach w intencji zmarłego Jana Różańskiego w 1 rocznicę śmierci. .