19.07.2014

9:30 – Msza św. w Słonowicach w intencji Jadwigi i Stanisława Ulrych z okazji 35-tej rocznicy ślubu.