15.02.2016

9:30 – Msza św. w Słonowicach w intencji zmarłych Franciszki, Walentego Śledź, Jana Joda, Anieli, zmarłych z rodziny.