28.12.2014

od godz. 10.00 – Wizyta Duszpasterska – Runowo Sławieńskie (początek Państwo Ksel).