19.01.2015

od godz. 10.00 – Wizyta Duszpasterska – Wrząca (lewa strona od Pana Kosa).