28.08.2017

Festyn parafialny 2017

W niedzielę 27 sierpnia 2017 roku przy kościele w Słonowicach odbył się festyn parafialny, z którego dochód zostanie przeznaczony na remont plebanii. Wspólną zabawę poprzedziła uroczysta Eucharystia.

W charakter parafialnego przedsięwzięcia wpisała się dzisiejsza Ewangelia, w której Pan Jezus stawia przed nami zasadnicze pytania: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”, „Za kogo wy Mnie uważacie?” W kontekście słów Pana Jezusa warto zastanowić się nad tym, jaką rolą w naszym życiu odgrywa Chrystus? Czy na fundamencie naszych serc możemy zbudować Kościół? Na kruchość ludzkiej natury zwrócił uwagę papież Franciszek w swojej homilii wygłoszonej do wiernych. Ojciec Święty przekonywał, że Jezus pomimo naszych słabości pragnie razem z nami budować swój Kościół silny oraz trwały, bo staliśmy się żywymi kamieniami przez natchnienie Chrystusową Miłością i każdy z nas został powołany do pełnienia misji w Kościele, który jest wspólnotą życia i braterstwa.

Żywa wiara i jedność towarzyszyła podczas tegorocznego festynu. Ksiądz Proboszcz obdarował wiernych pamiątkowymi różańcami. Po mszy świętej na wszystkich czekała moc rozmaitych atrakcji m.in. loteria fantowa, konkursy i zabawy dla dzieci, pchli targ, malowanie twarzy, wata cukrowa, pyszne ciasta, smakołyki z grilla, gorąca grochówka i bigos. Punktem kulminacyjnym festynu było wylosowanie głównej nagrody w postaci roweru ufundowanego przez Księdza Proboszcza.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w organizację tegorocznego festynu, a także darczyńcom, ofiarodawcom i wszystkim uczestnikom. Bóg zapłać!