Schola

„Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość jako ufne oczekiwanie
na zbawczą interwencję Bożą” –  św. Jan Paweł II

W naszej parafii od dwóch lat prężnie działa i rozwija się schola dziecięca, składająca się z sześciu dziewczynek w wieku szkolnym: Kingi, Kamili, Doroty, Weroniki, Amelii i Zuzi. Schola poprzez chęć służenia Bogu i ludziom czynnie angażuje się w ubogacanie swoim śpiewem uroczystości parafialnych. Nie jest to tylko sztuka śpiewania ale pragnienie wychwalania, uwielbiania, modlitwy i prawdziwej przyjaźni z Panem Jezusem. Dziewczynki doskonalą swoje umiejętności pod opieką p. Joanny Kaszowskiej.

Asia

Schola