12.05.2019

I Komunia Święta

Dnia 11 maja 2019 roku ośmioro dzieci w kościele parafialnym w Słonowicach przystąpiło do I Komunii Świętej. Było to szczególne wydarzenie dla dzieci oraz ich rodzin. Dzieci poprzez chrzest święty zostały włączone do wspólnoty Kościoła. Przystępując do sakramentu Komunii Świętej po raz pierwszy w pełni uczestniczyli w Eucharystii, która z greckiego oznacza dziękczynienie.

Spożywanie konsekrowanego chleba i wina, a więc Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa jest symbolem Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, a więc zbawienia ludzkości. Możliwość przystępowania do Komunii i karmienie się Ciałem Zbawiciela przypomina nam o bezwarunkowej miłości Boga do człowieka oraz jest potwierdzeniem, że każdy z nas jest ukochanym bożym dzieckiem. Na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność dalszego wychowywania dzieci w wierze, pogłębiania uczestnictwa w Eucharystii i wspólnej modlitwy.

Niech ten szczególny dzień przystąpienia do I Komunii Świętej będzie początkiem pełnej radości ze spotkania z Jezusem Chrystusem.

Ks. Krzysztof pragnie gorąco podziękować rodzicom zaangażowanym w przygotowanie I komunii świętej za dar ołtarza, którym jest nowy pozłacany mszał, a także za wystrój świątyni, prace porządkowe na zewnątrz kościoła, kwiaty, przystrojony krzyż misyjny.