22.05.2016

I Komunia Święta

Dnia 21 maja 2016 roku w niedzielę Trójcy Świętej, uroczyście do I Komunii Świętej przystąpiło piętnaścioro dzieci z naszej parafii. Mszę Świętą w intencji dzieci oraz ich rodziców sprawował proboszcz parafii ks. Krzysztof Łachut. Szczególne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości: rodzicom, Pani Katechetce Danucie, organistkom Pani Joannie i Pani Dorocie, a także najbliższych rodzin dzieci za obecność.