29.11.2016

I Niedziela Adwentu

Rozpoczął się Adwent – radosny czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. W liturgii słowa przebija się wezwanie „czuwajcie”. Mrok oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa rozprasza światło nadziei.

Adwent to doskonały czas na snucie refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Czy moje serce jest gotowe na Jego przyjście? Czy daję świadectwo wiary swoim życiem i postępowaniem? Adwent jest doskonałym czasem na zerwanie z dotychczasowymi przyzwyczajeniami i złymi nawykami, bo Bóg pragnie narodzić się w naszych czystych sercach w prostocie i cichości stajenki. Wypraszajmy łaskę u Pana modląc się wszędzie: w drodze do pracy i szkoły, w autobusie, jadąc autem, na spacerze, bo każde miejsce jest dobre by odnaleźć Boga i powrócić na tory wiary.

Adwent to nie tylko czas modlitwy i nawrócenia. To również okres przepełniony bogatą symboliką, w której znajduje się odzwierciedlenie jego istoty. Atrybutem Adwentu jest wieniec adwentowy z czterema świecami odmierzający czas do narodzin Pana Jezusa. Okrągły kształt przypomina nam o wielkości Boga, który nie ma początku ani końca, a zielone gałązki są znakiem życia. Światło świec oznacza czuwanie, oczekiwanie i nadzieję. W środku wieńca adwentowego umiejscowiona jest świeca roratnia symbolizująca Maryję, która w swoim łonie niesie światu Chrystusa – Światłość Prawdziwą.