21.02.2021

I Niedziela Wielkiego Postu

W I Niedzielę Wielkiego Postu wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii, który opisuje czterdziestodniowy czas postu Jezusa na pustyni i kuszenie Go przez szatana. Następnie kiedy Jan został uwięziony Pan Jezus wrócił do Galilei i nauczał głosząc Ewangelię Bożą oraz wzywał do nawrócenia.

Przed nami czas czterdziestodniowego postu, pokuty i umartwienia. Czas wyciszenia, refleksji i skupienia. Przede wszystkim czas wewnętrznej przemiany serca. Podejmijmy więc próbę nawrócenia oraz przemiany ukierunkowanej na wzrost duchowy. Współczesny świat tak bardzo bombarduje nas z każdej strony chwilowym i iluzorycznym szczęściem często budowanym na braku wartości. Nie dajmy się kuszeniu szatana ale weźmy krzyż i podążajmy za Jezusem. Nie dajmy się wmanewrować w nienawiść, rozwiązłość języka, obmawianie, nieuczciwość, kłamstwo czy zdradę. Zaufajmy Bogu, który z miłości do każdego z nas oddał Swoje życie na krzyżu, by nas zbawić.

Z nawrócenia rodzi się nowe życie, nowa, głębsza relacja z Bogiem i drugim człowiekiem. Nawrócenie wymaga wyrzeczeń, podjęcia trudu i rezygnacji z wygodnych przyzwyczajeń.  Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem wyciszenia i przemiany serca. Wpatrujmy się nieustannie w Krzyż jako znak Bożej miłości i siły do pokonania przeciwności oddalających nas od Boga.