1.03.2017

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Dnia 25 lutego 2017 roku bp Edward Dajczak w koszalińskiej katedrze uroczyście otworzył II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Na tej uroczystości nie zabrakło również wiernych z naszej parafii.

To ważny czas dla naszego koszalińsko-kołobrzeskiego Kościoła. Nad kondycją Jego wiary i oddania Ewangelii będą pracowały powołane komisje synodalne tj. komisja główna, teologiczna i prawna. Zostało powołanych również jedenaście komisji tematycznych tj. ds. wiernych świeckich, ds. duchowieństwa, ds. osób konsekrowanych, ds. spraw kultu Bożego, ds. duszpasterstwa i nowej ewangelizacji, ds. katechizacji, ds. charytatywnych, ds. mediów, ds. administracyjnych, ds. ekonomicznych i ds. historycznych, a ich członkom wręczono dekrety nominacyjne. Dekret biskupi otrzymał również ks. Krzysztof, który zasiądzie w komisji ds. katechizacji. Synod diecezjalny jest więc najważniejszym ciałem doradczym biskupa, który pomoże ocenić miejsce naszego lokalnego Kościoła, stojących przed nim wyzwań oraz jakości naszego chrześcijańskiego życia, które współcześnie narażone jest na wiele pułapek. Bp Dajczak mówił: „zaczynamy odważny czas. Odważny czas w Duchu Świętym”. Dekrety trafiły do osób, które w najbliższym czasie podejmą „trud rozeznawania dróg, które wskaże Pan”. Bp Dajczak wezwał wszystkich, aby „od tej chwili i od tej modlitwy Skrzatuska Pani mogła uczyć nas uległości wobec tego wszystkiego co jest z Boga, żegnać się często z tym, co jest w nas ale uczyć się od Niej tej pięknej uległości. Są też nasi patroni w relikwiach, mamy ich niezwykłych św. Wojciecha i św. Maksymiliana, ludzi nieprzeciętnych i odważnych o ogromnej wierze i miłości. To w takim klimacie świętujemy początek naszej diecezjalnej drogi, drogi poszukiwań, drogi, która jest zawsze w głąb, w głąb misterium Boga”.

Punktem kulminacyjnym uroczystości II Synodu Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej była Eucharystia, której przewodniczył bp. Dajczak w asyście biskupów pomocniczych i stu osiemdziesięciu księży z całej diecezji. Homilię bp Koszalińsko-Kołobrzeski rozpoczął od wskazania naszej tożsamości chrześcijańskiej, którą nabywamy z momentem przyjęcia chrztu świętego będąc wszczepieni w Chrystusa. Tak trudno nam w otaczającej nas współczesności rozeznać naszą prawdziwą tożsamość i znaleźć odpowiedź na pytanie „kim jestem?”. W swoim kazaniu bp Dajczak odniósł się do słów Jezusa Chrystusa spisanych przez Jana Ewangelistę: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”. Jezus opuściwszy grono swoich uczniów dał wyraz temu, aby Jego pierwsi uczniowie stali się Kościołem. „To wielka lekcja Kościoła na wszystkie czasy” mówił bp Edward. Era konsumpcjonizmu zagłusza wyzwanie radykalnemu oddaniu się Ewangelii. W odpowiedzi na często pojawiające się pytanie czemu ma służyć Synod bp Dajczak odwołał się do słów kard. Ratzingera i sprawdzającego się wygłoszonego przez niego ostrzeżenia, że „największe niebezpieczeństwo jest w tym, że wewnątrz Kościoła rodzi się pogaństwo.” Owe pogaństwo dotyczy bagatelizacji niedzielnej Eucharystii i potrzeby skorzystania z sakramentów bez wiary, a „bez wiary to wszystko jest martwe”. Bez uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej wyzbędziemy się tego co jest z Jezusa i Ewangelii. Musimy nauczyć się wierzyć, a w tym ma pomóc mocny Kościół, który będzie otwarty dla osób nie potrafiących wierzyć. Kościół przygarniający tych, którzy słaniają się pod ciężarem grzechów i słabości. „Kościół zawsze, a w naszej diecezji właśnie to się zaczyna, potrzebuje czasu odnowy. Kto to ma zrobić, jak nie my, których Pan dotknął? Dzielmy się wiarą. To przywilej, to szczęście. Będziemy wołać do Ducha Świętego, krzyczeć z głębi naszych serc w modlitwie osobistej i wspólnotowej o światło, a potem jak Maryja, jak św. Wojciech i św. Maksymilian zrobimy krok w głąb misterium Boga”.

Na zakończenie Eucharystii bp Dajczak udał się do stóp Piety Skrzatuskiej i zawierzył diecezję oraz rozpoczęty synod Jej orędownictwu.

Zdjęcie: ks. Wojciech Parfianowicz, Foto Gość,