17.12.2020

III Niedziela Adwentu

13 grudnia br. przeżywaliśmy III Niedzielę Adwentu nazywaną niedzielą radości – Gaudete. Radość płynie z tego, że coraz bliższe jest przyjście Jezusa Chrystusa. Z radością w duchu nawrócenia i modlitwy oczekujemy na przyjście Zbawiciela.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan rozpoczyna się niezwykłym wezwaniem do radości, modlitwy i dziękczynienia. Usłyszeliśmy: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie”. Radość chrześcijańska zawiera się w dobroczynności, uczciwości oraz postępowaniu zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Dlatego też przeżywany Adwent ma za zadanie przygotować nas na spotkanie z Panem. Jest to czas, w którym w sposób szczególny powinniśmy zajrzeć w głębię naszych serc i wyzbyć się tego, co nas oddala od Boga.

Niewątpliwie wzorem do naśladowania w Adwencie są Maryja i Jan Chrzciciel, którzy zawsze wskazywali na Pana, był dla Nich na pierwszym miejscu. My również powinniśmy postawić wszystko na Jezusa, pozwolić Mu królować w naszym życiu, oddać Mu pierwszeństwo. Jeśli to uczynimy osiągniemy prawdziwe szczęście i radość płynącą z wiary. Przypatrzmy się postawie Jana Chrzciciela, który nawracał i przygotowywał ludzi na przyjście Zbawiciela. Ewangelia odczytana w III Niedzielę Adwentu nawiązuje do świadectwa, jakie Jan Chrzciciel zaświadczył o Chrystusie poprzez nawiązanie do chrztu. Jan Chrzciciel chrzcił wodą, a więc nawracał, zachęcał do porzucenia zła i grzechu, nawoływał do uczciwego życia, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka okazywanej w aktach miłosierdzia. Natomiast Jezus jako Bóg zbawia nas za pomocą Ducha Świętego, a także uczy  najważniejszego przykazania miłości do Boga i bliźniego.

Niech trwający Adwent będzie dla nas czasem nawrócenia, modlitwy i otwartości na drugiego człowieka, a Jan Chrzciciel i Matka Boża wspierają nas swoimi wskazówkami na drodze spotkania z Chrystusem.